Vår metodik

“Kursen var givande, stimulerande, självförtroendeuppbyggande, tydliggörande, rolig, spännande och ångestfylld.” /Isabella Kopytek AIC Malmö

Tuff coaching – med ödmjukhet

Vi har kunskapen om och verktygen för hur man coachar under dessa förutsättningar. Vi kallar metodiken Arbetsmarknadscoaching. Det är en effektiv coachingmetodik som syftar till att den du coachar tar fram sin kraft och kapacitet på kort tid utan att du själv blir dränerad på energi.

Några påståenden som är bärande i metodiken Arbetsmarknadscoaching:

Ingen kan ordna en långsiktig hållbar anställning åt någon annan. Det vet alla innerst inne.
Därför är det effektivare på längre sikt att lära sig att frigöra arbetssökandes kapacitet att skaffa ett arbete själv, snarare än att ordna praktikplatser.

Att se det som omöjligt att få ett jobb är lika med inget jobb.
Därför är det klokt att lära sig att ge uppgivna arbetssökande tillfälle att överväga att det är möjligt att få ett arbete.

Människor tål klarspråk. Att bli bemött med ett rakt språk på ett respektfullt sätt är ofta enda chansen att själv ta till sig ett nytt arbete.
Därför är ett viktigt inslag i din coaching att du kan ge rak och ärlig feedback.

Att få arbete är helt och hållet en funktion av den arbetssökandes inställning. En ogynnsam inställning håller en garanterat arbetslös genom alla konjunkturer.
Därför är det klokt att lära sig att ge den arbetssökande tillfälle att byta inställning.

Att bli en bättre coach innebär oundvikligen att se sina fallgropar i vitögat, det finns inga omvägar. Här är de vanligaste fallgroparna. Vilken är din?


1. Betraktar du ibland de arbetssökande som hjälplösa och inkapabla? Det självklara svaret för de flesta av oss är ”Nej!”. Vi vill relatera till andra som kapabla och med en potential att få jobb, men handen på hjärtat, hur ofta säljer du inte ut på en och annan som hopplös? När du hamnar i den fallgropen blir det omöjligt att frigöra deras kapacitet.

2. Tar du ansvar för någon annans projekt? Det innebär att du diskvalificerar personen som projektledare i sitt eget projekt och skapar en avvaktande och passiv arbetssökande. Och du känner dig onödigt tyngd och stressad.

3. Ger du råd, tips och lösningar? Det gör att den du coachar blir en konsument av dina tips och råd och tappar all egen energi och kreativitet i sitt projekt.

4. Tycker du att den du coachar borde vara på något annat sätt? Kanske börjar du bli subtilt irriterad på att han/hon t ex pratar för mycket eller alltid kommer sent. När du börjar pysa irritation kommer den du coachar tappar förtroendet för dig. Hur kan du vara rak med din arbetssökande så att det inte skadar förtroendet utan istället stärker?

5. Utgår du ifrån dina egna resultatkrav snarare än den jobbsökandes egna mål? Det gör att den du coachar omedvetet slutar samarbeta kring sitt jobbsökningsprojekt.

Det är inte roligt att bli medveten om sina fallgropar men det är det enda sättet att komma vidare och utvecklas som coach. Därför ägnas mycket tid i våra utbildningar åt praktiskt träning för att ringa in och bli varse sina fallgropar och styrkor. Läs mer om utbildningen här.

Du kan läsa mer om metodiken Arbetsmarknadscoaching här.