Handledning

“Jag fick en totalt förändrad syn på min egen yrkesroll som jobbcoach!” /Martin Ryberg, Ungdomsresursen Norrköping

För dig som gått Grundkursen erbjuder vi fortsatt träning och handledning, individuellt eller i grupp, med din jobbvardag som utgångspunkt. Du får möjlighet att träna på dina egna coachdilemman och få individuell feedback och stöd.

Vi har under årens lopp genomfört många interna kurser inom privat och offentlig verksamhet, då vi också fått uppdrag och förfrågningar om handledning som sträcker sig över en längre tid.

  • Handledning i Arbetsmarknadscoaching innebär att fortsätta träna på de utmaningar som deltagarna vid handledningstillfällena har i sin vardag.
  • Handledningen innebär att vi tränar knepiga coachingsamtal för att stärka människor att nå resultat, inte att vi pratar OM de arbetssökande.
  • Handledningen ger praktisk, fördjupad färdighet i metodiken samtidigt som deltagarna får ökad självinsikt om styrkor och fallgropar och hur man kan hantera dessa för att öka skickligheten som coach.

Kontakta oss för mer information:
Tel: 08-410 618 30
Mail: info@jobbkompaniet.se