Arbetsboken På Rätt Jobb

Arbetsboken På Rätt Jobb


Arbetsboken för att skaffa ditt drömjobb

På Rätt Jobb är en arbetsbok som kan användas i jobbsökarprocessen. Innehållet är framtaget utifrån gedigen erfarenhet av att coacha jobbsökande.

Syftet med boken är att på ett kreativt sätt – utifrån den jobbsökandes agenda – öka möjligheterna att hitta jobb som den jobbsökande vill ha och kan trivas med över tid. Den går antingen att använda genom att man jobbar igenom alla kapitel – i tur och ordning – eller att man plockar de kapitel och avsnitt som känns relevanta.

Bäst kommer materialet till sin rätt om det används med coaching. Tillsammans kan coachen och den jobbsökande ta vägledning av de kapitel som känns viktiga och relevanta.

Bokens innehåll i sammanfattning

Att komma fram till med vad och var jag vill arbeta.

  • drivkrafter – Vad älskar du i livet? Vad tycker du om att göra? Vilka är dina passioner?
  • konkretisera möjligheter – Vad för arbetsuppgifter, arbetsplats och företag vill du arbeta på så att du blir effektivare när du söker arbete?
  • i vilken form – Vilken form av anställning vill du ha?

Att känna till mina förmågor och vad jag har att erbjuda arbetsgivare.

  • hinder -Väljer du att stoppas av ditt hinder? Vem reagerar? Du eller hindret? Hur kan du istället öka dina odds?
  • mitt erbjudande – Ju mer medveten du blir om ditt erbjudande desto mer kommer du att uppfattas som en framtida resurs.
  • använda min omgivning – Varje person du träffar har ett stort kontaktnät som du kan få tillgång till bara du ger dem något konkret att tänka på.

Att jag har effektiva ansökningshandlingar och känner mig säker när jag kommer till en intervju.

  • svara på annonser – att skriva ansökningsbrev  och en cv
  • presentera sig själv – prata om dig själv som en resurs
  • handlingsplan – en struktur för att lyckas

Vem köper boken?

Coacher inom privat och offentlig förvaltning.

Hur ser boken ut?

94 sidor uppdelat i 9 kapitel. Varje kapitel har övningar att göra och exempel som förklarar resultatet. Ladda ner en del av ett kapitel  här.

Pris

För information om pris och beställning kontakta oss på info@jobbkompaniet.se.