Material

Boken Arbetsmarknadscoaching 

Handbok för dig som arbetar med att stötta arbetssökande

Boken Arbetsmarknadscoaching av Karin Tenelius är ett verktyg för den som arbetar individuellt eller i grupp med människor i olika jobbsökningssituationer, men även för den som i andra sammanhang har som uppgift att stötta andra i deras utveckling.

Läs mer här.

 

På Rätt Jobb

Arbetsboken för att skaffa ditt drömjobb

På Rätt Jobb är en arbetsbok som kan användas i jobbsökarprocessen. Innehållet är framtaget utifrån gedigen erfarenhet av att coacha jobbsökande.

Syftet med boken är att på ett kreativt sätt – utifrån den jobbsökandes agenda – öka möjligheterna att hitta jobb som den jobbsökande vill ha och kan trivas med över tid. Den går antingen att använda genom att man jobbar igenom alla kapitel – i tur och

Bäst kommer materialet till sin rätt om det används med coaching. Tillsammans kan coachen och den jobbsökande ta vägledning av de kapitel som känns viktiga och relevanta.ordning – eller att man plockar de kapitel och avsnitt som känns relevanta.

Läs mer här.