Filmen om Arbetsmarknadscoaching

"Har fått lära mig att inte linda in så mycket, att vara mer rakt på sak och lägga ansvaret i rätt knä!"/Andrea Cassel, Ungdomsresursen, Norrköping

Den här filmen visar vilken effekt jobbcoacher har i sin dagliga verksamhet efter att ha tränat Arbetsmarknadscoaching. Du kan läsa om metodiken här.